منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

Clomiphene Test

نام کامل ازمایش Clomiphene Test
واحد تست
نمونه سرم
آمادگي بيمار به مدت 4 هفته درجه حرارت پايه بدن بيمار ثبت مي گردد.اطمينان حاصل كنيد كه بيمار حامله نباشد و تخمدانها بزرگ نباشند از روز پنجم عادت ماهيانه روزانه 50 ميلي گرم كلوميفن خوراكي به مدت 5روز تجويز مي گردد از 24ساعت قبل از نمونه گيري نبايد بيمار تيزوتوپ دريافت كرده باشد
زمان نمونه گيري  يك نمونه قبل از تجويز كلوميفن، يك نمونه 20دقيقه پس از تجويز و يك نمونه هم 5 تا 9 روز پس از تجويز كلوميفن گرفته مي شود
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید