منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

Citrate, Serum, Plasma, or Urine

نام کامل ازمایش Citrate, Serum, Plasma, or Urine
واحد تست mg /24h
نمونه ادرار 24ساعته
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه بايد در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید