منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

Cholesterol, Total, Serum or Plasma

نام کامل ازمایش Cholesterol, Total, Serum or Plasma
واحد تست mg /dl
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار جمع آوري نمونه جهت بررسي ليپيدها خون پس از 10تا12ساعت ناشتايي شبانه صورت مي گيرد كه به خصوص در مورد تري گليسريدها از اهميت خاصي برخوردار بوده ولي در مورد كلسترول تاثير چنداني ندارد. ثابت بودن رژيم غذايي و وزن در طي سه هفته اخير تاثير بسزايي در تعيين ميزان كلسترول دارد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  در صورت نگهداري نمونه در دماي 70- درجه سانتي گراد سالانه 2 درصد از ميزان كلسترول كاسته مي شود
به اشتراک بگذارید