منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

Chlorid, Urine

نام کامل ازمایش Chlorid, Urine
واحد تست mmol / 24h
نمونه نمونه ادرار زمان بندي شده يا راندوم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید