منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

Cerebrospinal Fluid Lactate

نام کامل ازمایش Cerebrospinal Fluid Lactate
واحد تست mg /day
نمونه مايع مغزي نخاعي
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در دماي اتاق ناپايدار مي باشد
به اشتراک بگذارید