منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

Catecholamines, Fractionation, Urine

نام کامل ازمایش Catecholamines, Fractionation, Urine
واحد تست μg /24h
نمونه ادرار 24ساعته(براي تشخيص فئوكروموسايتوما جمع آوري شبانه ادرار توصيه مي شود)
آمادگي بيمار بيمار نياز به آمادگي دقيق دارد. آ‍زمايشگاه بايد ليستي از غذاها و داروهايي كه با آزمايش تداخل دارد را به بيمار ارايه كند
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  نمونه در طي جمع آوري و بعد از آن بايد در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید