منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

سازمان های طرف قرارداد

آزمایشگاه پارس تهران طرف قرارداد با کلیه ی بیمه ها و سازمان هایی است که لوگوی آنها را در این صفحه مشاهده می نمایید. نسخه های بیماران در هنگام پذیرش باید دارای شرایط و اصول زیر باشد تا به عنوان یک نسخه ی استاندارد توسط این مرکز پذیرفته شود:

كليه دفاتر بيمه بايد داري تاريخ اعتبار بوده و در روز مراجعه تاریخ اعتبار آن منقضي نشده باشد.

نسخ بيمه بايد فاقد قلم خوردگي. دورنگي (متن، تاريخ ويزيت و امضا، پزشك) باشد و در صورت مخدوش يا دورنگ بودن، با ذكر مورد اشكال توسط پزشك با مهر و امضا، در پشت برگه تاييد گردد.

نسخ بيمه بايد داراي تاريخ ويزيت،  مهر نظام پزشكي خوانا و امضاء پزشك  باشد.

نسخ ممهور با مهر آزمايشگاه هاي ديگر مورد قبول نمي باشند.

نسخ با تاريخ آينده مورد قبول نمي باشند.

ذكر نام دقيق آزمايشات طبق استانداردهاي آزمايشگاهي توسط پزشك الزامي است.

بیمه های قابل پذیرش در آزمایشگاه پارس

بیمه های کارگری ( تامین اجتماعی )

بیمه های کارمندی ( خدمات درمانی و بانک های صادرات، ملت، تجارت، سپه، کشاورزی )

بیمه سلامت همگانی /نیروهای مسلح / شهرداری تهران

بیمه  های خصوصی : ایران، آتیه سازان حافظ، دانا

به اشتراک بگذارید