منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

انتقادات و پیشنهادات

با استفاده از این فرم می توانید تشویقات، شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد پرسنل آزمایشگاه مستقیما به گوش مدیریت آزمایشگاه برسانید. لازم به ذکر است با دریافت این فرم موارد اعلام شده توسط شما سریعا پی گیری شده و در صورت نیاز با شما تماس حاصل خواهد شد، از این رو است که برای ارائه این فرم تکمیل اطلاعات شخصی الزامی است.

موضوع
 تمجید رفتار و عملکرد پرسنل انتقاد از رفتار و عملکرد پرسنل شکایت از محتوی جواب دریافتی پیشنهاد جهت بهبود خدمات آزمایشگاه سایر موارد

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

کد پذیرش

در صورتی که بیمار پذیرش شده آزمایشگاه هستید، ارائه شماره پذیرش شما ما را در پیگیری نظرات و پیشنهادات شما یاری خواهد نمود

شخص یا بخش موردنظر

در صورتی که مشکل شما با جواب آزمایش است عبارت "جواب آزمایش" را در این بخش وارد کنید.

توضیحات

به اشتراک بگذارید